Tematika: Miratimi i raportit vjetor për veprimtarinë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2014, si dhe votim për zgjedhjen e Kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike