Tematika: Miratimi i raportit vjetor për veprimtarinë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2013 si dhe votim për zgjedhjen e Sekretarit Shkencor të Akademisë së Shkencave dhe të Kryetarit të Seksionit të Shkencave Natyrore Teknike, në zbatim të ligjit dhe statutit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.