Njoftim për mbledhjen e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 27 dhjetor 2019, ora 11.00.

  • Kliko për të lexuar rendin e ditës
  • Kliko për të lexuar programin e veprimtarisë së ASH për vitin 2020.