Njoftim për mbledhjen e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 19 korrik 2019, ora 11.00.

  • Kliko për të lexuar rendin e ditës
  • Kliko për të lexuar deklaratën për aprovimin e ligjit të ri të ASH