Tematika: Votim për zgjedhjet për titullin “Akademik” si dhe diskutime rreth festimit të 40-vjetorit të krijimit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në muajin tetor 2012.