Tematika: Votim për zgjedhjen e Kryetarit, të Zv/Kryetarit dhe të Kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike, në zbatim të ligjit dhe statutit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.