Tematika: Miratimi i raportit vjetor për pasqyrimin e veprimtarisë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2012.