Tematika: Mbledhje e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 17 nëntor 2017, ora 11.00 në sallën “Aleks Buda”.

  • Lexoni të plotë
  • Lexoni deklaratën për shtyp
  • Lexoni Vendim Nr. 21, datë 17 nëntor 2017 “Për aprovimin në parim të “DRAFT REFORMËS INSTITUCIONALE TË KËRKIMIT SHKENCOR DHE ROLIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE”.“
  • Lexoni draftin përfundimtar i hartuar nga Komisioni Ad Hoc i Akademikëve
  • Lexoni deklaratën e asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 2 nëntor 2017