Tematika: Mbledhje e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 31 tetor 2017, ora 12.00 në sallën “Aleks Buda”.

  • Rendi i ditës
  • Vendim Nr. 19, datë 31 tetor 2017 “Për reformën institucionale të kërkimit shkencor dhe të ardhmen e Akademisë së Shkencave“