Njesia e Bioteknologjisë dhe Gjenetikës në bashkëpunim me kerkuesin shkencor Arban Domi i cili punon në SHBA në kërkim për përgatitjen e vaksinës së virusit Covid-19, organizon një seminar me titull: “Vështrim i përgjithshëm mbi zhvillimin e vaksinave dhe konceptimi i dy vaksinave: Ebolës dhe Coronavirusit”.

Seminari mund te ndiqet ne Zoom duke i shkruar kërkesen Arbanit ne adresen e-mail: arban63@gmail.com
Prof. Ilia Mikerezi