Konferenca Ndërkombëtare “Bioteknologjia dhe Gjenetika – zhvillimet dhe sfidat e së ardhmes”

Lexoni: Vendimin Nr. 70 datë 29.12.2020 për ngritjen e komitetit organizator të konferencës ndërkombëtare “Bioteknologjia dhe Gjenetika – zhvillimet dhe sfidat e së ardhmes” BGIC-2021

Lexoni: Thirrjen I BGIC-2021 ASH, Tirana, Albania