Viti 2021

Drishti, Y., Llukani, A., Arti i ikonografisë në Shqipëri
Viti: 2021
Faqe: 326
ISBN: 978-9928-339-35-5

Plangarica, T., Aspekte të gjuhësisë së zbatuar
Viti: 2021
Faqe: 327
ISBN: 978-9928-339-40-9

Shaban Demiraj - bibliografi personale
Viti: 2021
Faqe: 110
ISBN: 978-9928-339-45-4

Ismajli, R., Drejtshkrimet e shqipes (ribotim i plotësuar)
Viti: 2021
Faqe: 685
ISBN: 978-9928-339-43-0

Thomo, P., Vendbanime e banesa fshatare në Shqipërinë e Veriut
Viti: 2021
Faqe: 391
ISBN: 978-9928-339-34-8

Milo, P., Shqiptarët në Luftën e Dytë Botërore – të pathënat dhe enigmat, vëll. II
Viti: 2021
Faqe: 584
ISBN: 978-9928-339-57-7

Gëzhilli, M., Naim Frashëri në librin dhe shtypin botëror, vëllimi VII
Viti: 2021
Faqe: 526
ISBN: 978-9928-339-49-2

Verli, M., Shqiptarët përballë sfidave të historisë (studime, shkrime), vëll. 2
Viti: 2021
Faqe: 713
ISBN: 978-9928-339-38-6

Verli, M., Shqiptarët përballë sfidave të historisë (studime, shkrime), vëll. 1
Viti: 2021
Faqe: 751
ISBN: 978-9928-339-37-9

Starova, L., Bregu i mërgimit
Viti: 2021
Faqe: 280
ISBN: 978-9928-339-46-1

Luan Omari - bibliografi personale
Viti: 2021
Faqe: 52
ISBN: 978-9928-339-44-7

Vangjeli, J., Flora ekskursioniste e Shqipërisë (manual profesional)
Viti: 2021
Faqe: 712
ISBN: 978-9928-339-36-2

Hysi, F., Rrënjët kristiane të muzikës shqiptare
Viti: 2021
Faqe: 200
ISBN: 978-9928-339-47-8

Likaj, E., Burimi dhe formimi i dëshirores së shqipes
Viti: 2021
Faqe: 178
ISBN: 978-9928-339-32-4

Beci, B., Rreth rolit të shqipes në formimin e bashkësisë gjuhësore ballkanike
Viti: 2021
Faqe: 238
ISBN: 978-9928-339-33-1

Anastasi, A., Barazia dhe drejtësia gjinore
Viti: 2021
Faqe: 400
ISBN: 978-9928-339-41-6

Spiro, A., Nyjat në gjuhën shqipe: diakronia dhe sinkronia e një evolucioni tipologjik: prokliza binare dhe enkliza shquese
Viti: 2021
Faqe: 510
ISBN: 978-9928-339-31-7