Viti 2017

Kostallari A., Vepra III, Studime për fjalëformimin dhe leksikun
Viti: 2017
Faqe: 582
ISBN: 978-9928-237-15-6

Kostallari A., Vepra IV, Çështje të filologjisë shqiptare
Viti: 2017
Faqe: 632
ISBN: 978-9928-237-16-3

Shuteriqi Dh. S., Fjalor i Naim Frashërit
Viti: 2017
Faqe: 382
ISBN: 978-9928-237-17-0

Demiraj, Sh., Historia e gjuhës së shkruar shqipe
Viti: 2017
Faqe: 130
ISBN: 978-9928-237-22-4

Omari L., Çështje juridike e shoqërore
Viti: 2017
Faqe: 614
ISBN: 978-9928-237-18-7

Qiriazi P., Trashëgimia natyrore e Shqipërisë (vlerat, rreziqet dhe menaxhimi)
Viti: 2017
Faqe: 260
ISBN: 978-9928-237-20-0

Sinani Sh., Hieronymi në botën arbëreshe
Viti: 2017
Faqe: 446
ISBN: 978-9928-237-19-4

Murzaku Th., Kur u caktuan kufijtë e Shqipërisë (1912-1914)
Viti: 2017
Faqe: 772
ISBN: 978-9928-237-14-9

Tole V. S., EP for symphony orchestra (partitura)
Viti: 2017
Faqe: 60

Santori F.A., Satira
Viti: 2017
Faqe: 168
ISBN: 978-9928-237-27-9

Frashëri, K., Bibliografia personale për periudhën 1933-2017
Viti: 2017
Faqe: 158
ISBN: 978-9928-237-26-2

Baçe, A., Arkitektura në Iliri
Viti: 2017
Faqe: 454
ISBN: 978-9928-237-21-7

Velianj A., Rite e simbole në dasmën tradicionale shqiptare
Viti: 2017
Faqe: 254
ISBN: 978-9928-237-21-1