Thirrje për pjesëmarrje në konferencën: “Metodologjia dhe kërkimi shkencor: traditë dhe risi”

Akademia e të Rinjve e Shqipërisë, me mbështetjen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, organizon konferencën e parë mbarëkombëtare shkencore të kërkuesve të rinj me temë: “Metodologjia dhe kërkimi shkencor: traditë dhe risi”.

Lexo më shumë

CALL FOR PAPERS: “Methodology and scientific research: Tradition and innovation”

Albanian Young Academy, with the support of the Albanian Academy of Sciences, Albania, would like to cordially invite you to participate in the first international scientific conference of the young researchers with the topic: “Methodology and Scientific Research, tradition and innovation”.

Click for more information