SARS-COV2

Lexo Vendim Nr. 33, datë 07.05.2020, “Për miratimin e dy projekteve mbi virusin SARS-COV2 dhe ndikimin e tij COVID-19 në Shqipëri”

  1. Identifikimi i polimorfizmit D/1 të gjenit ACE1 në një grup prej 100 individësh të shëndetshëm të popullatës shqiptare.

  2. Studimi seroepidemiologjik i gjendjes imunitare ndaj virusit SARS-COV-2 në popullatën shqiptare.