Përgatititja e Raportit “Identifikimi i sfidave në sektorin e ujrave në Shqipëri dhe roli i kërkimit shkencor në përballjen e tyre”

 

Organizimi i takimeve me faktorë të ndryshëm shtetërorë dhe nga institucione ndërkombëtare me qëllim vendosje kontakti dhe marrje informacioni për përgatititjen e Raportit “Identifikimi i sfidave në sektorin e ujrave në Shqipëri dhe roli i kërkimit shkencor në përballjen e tyre”. Në funksion të këtij synimi kemi kryer këto takime pune:

 1. Takime me perfaqesues te institucioneve publike të përfshirë në menaxhimin e ujërave:
 • Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë, Hantin Bonati
 • Ministren e Turizmit dhe Mjedisit, Vilma Bello
 • Drejtoreshën e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Gerta Lubonja
 • Drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Arta Dollani
 • Drejtorin e Agjencisë Shtetërore te Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, Ilir Beqaj
 • Këshilltaren e Ministres së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Viola Dona
 • Drejtoreshën për Inovacionin në Ministrinë e Mbrojtjes, Florensa Haxhi
 • Përgjegjësin e sektorit të ujrave në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimin Rural, Arben Mukaj.
 • Përgjegjësen e Departamentit të Vlerësimit dhe Trajtimit të Risqeve në Shëndet Publik, Instituti i Shëndetit Publik, Lindita Molla.
 1. Takime me protagonistë te komunitetit shkencor nga institucionet universitare.
 2. Takime me përfaqësues të organizatave donatore, që operojnë në Shqipëri:
 • GIZ (Gjermani)
 • ADA (Austri)
 • USAID (USA)
 • UNIDO (OKB)