Institutet e albanologjisë fillojnë veprimtarinë si njësi kërkimore-shkencore të përhershme pranë ASHSH
  • E para reformë institucionale pa shkurtime, madje me shtim të numrit të punonjësve kërkimorë-shkencorë.
  • Me ribashkimin u arrit çka ishte dëshiruar e tentuar disa herë, por pa sukses.
  • Institutet e albanologjisë, pas disa reformave të dështuara, nuk mund të qendronin më tej në paqartësi ligjore: as institucione të arsimit të lartë, as institucione kërkimore.
  • Fuqizimi i albanologjisë është një kërkesë që vjen nga vetë misioni për të cilin u themelua Akademia.
  • Institutet dhe Akademia janë të pandashëm, Qeveria veproi drejt me dy vendimet e saj, sido që mund të ishte vepruar edhe më herët.
  • Projektet e mëdha në albanologji i kanë paraprirë procesit të ribashkimit, një proces i natyrshëm.

Akad. Skënder Gjinushi dhe Kryesia e Akademisë së Shkencave në takime e bashkëbisedime njohëse me punonjësit kërkimorë-shkencorë dhe drejtuesit e Institutit të Arkeologjisë, Institutit të Historisë, Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë, Institutit të Antropologjisë, Qendrës së Studimit të Arteve dhe Qendrës së Botimeve Enciklopedike dhe Albanologjike.

Akad. Gjinushi u bëri të njohur të pranishmëve aktet e miratuara nga Qeveria, Asambleja dhe Kryesia për të realizuar ngritjen e instituteve të albanologjisë si njësi kërkimore të vijës së parë, siç e kërkojnë shkencat e identitetit, prioritet themelor në strategjinë e zhvillimit të ASHSH dhe të sistemit të kërkimit shkencor të vendit.

Ashtu siç është parashikuar në këto akte, ndërprerja e mënyrës së mëparshme të organizimit dhe kalimi i instituteve të albanologjisë prej një varësie në linjë administrative në përbërje të rrjetit të ASHSH, përkundër sa është thënë ndonjëherë, jo vetëm nuk e cenon, por e zgjeron dhe fuqizon autonominë akademike. Dy të tretat e anëtarëve të këshillave shkencorë të instituteve do të jenë të brendshëm dhe një e treta nga radhët e ekspertëve më cilësorë të fushës. Ndarja e buxhetit nuk do të bëhet më nga një bord administrimi që kontrollohej nga ministria, por nga bordi i drejtorëve. Disa kontradikta që vërehen në institucionet e arsimit të lartë midis drejtuesve të tyre (rektorat, dekanat) me bordet nuk do të ekzistojnë më.

Niveli i pagave është ruajtur në shkallën “universitet”, që është më e larta. Organika e përgjithshme e punonjësve shkencorë është shtuar me katër vende dhe do të kërkohen ndryshime të reja, p.sh. për specialistë me formim të thelluar, duke përfshirë gjuhët e rralla. Buxheti, ashtu si më parë, do të jetë me grante dhe i trashëgueshëm. Bordi i drejtorëve dhe Kryesia do të bëjnë vlerësimin e përparësive, të tjerat do të vendosen nga vetë institutet.

Për mënyrën si do të ishte më mirë të organizoheshin departamentet, duke filluar prej emërtimit të tyre, do të diskutohet deri në fund të muajit tetor. Ndërkohë do të jetë hartuar një rregullore bazë e brendshme për institutet dhe qendrat, do jetë këshilluar Statuti para se t’i kalojë Asamblesë për miratim përfundimtar.

Kryetari Gjinushi paraqiti me këtë rast drejtuesit e rinj të instituteve dhe qendrave; përbërjen e këshillave shkencorë; strukturat, organikat, listat emërore të punonjësve dhe nivelet e pagave të tyre për tre grupet: punonjës kërkimorë-shkencorë, punonjës tekniko-shkencorë dhe të administratës ndihmëse. Anëtarësia e këshillave shkencorë ekzistues qendron sërish, shtesat ruajnë dy të tretat brenda institucioneve.

Drejtuesit e instituteve: akad. Adem Bunguri (IA), prof. dr. Hamit Kaba (IH), akad. Valter Memisha (IGJL), prof. asoc. dr. Olsi Lelaj (IA), akad. asoc. Stefan Çapaliku (Q.S.A.) dhe prof. asoc. Marenglen Kasmi (QBEA), falënderuan Kryesinë për detyrat që iu mirëbesuan dhe u shprehën optimistë për mbarëvajtjen e punëve në vitin kalimtar e më tej.

Takimi u mbyll me urimin “të na shkojë mbarë”.