Tematika: Votimi në Asamble për titullin “Akademik i asociuar” – anëtar i asociuar i Asamblesë së ASH-së dhe “Akademik i përhershëm” – anëtar i përhershëm i Asamblesë së ASH-së.

Pas votimit të fshehtë, në fushën e antropologjisë fitoi titullin “Akademik i asociuar” – anëtar i asociuar i Asamblesë së ASH-së:

Prof. dr. Shaban Sinani.