Tematika: Mbledhje e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 27 prill 2018, ora 13.00 në sallën “Aleks Buda”.

  • Kliko për te lexuar Rendin e ditës
  • Kliko për te lexuar Draft Raportin e analizës vjetore të ASH për vitin 2017
  • Kliko për te lexuar Vendimin nr.6 “Për miratimin e raportit të analizës vjetore të ASH për vitin 2017”, datë 27 prill 2018