Tematika: Mbledhje e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 18 janar 2018, ora 13.00 në sallën “Aleks Buda”.

  • Kliko për te lexuar Rendin e ditës
  • Kliko për te lexuar Vendimin nr.1, datë 18 janar 2018