Njoftim për mbledhjen e zakonshme të Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 26 shkurt 2019, ora 11.00.

  • Kliko për të lexuar të plotë
  • Kliko Vendim Nr. 4, datë 26 shkurt 2019 “Për aprovimin e dokumentit “Mbi vazhdimin e reformës në akademinë e Shkencave, kodin e etikës dhe për shkencën në përgjithësi” dhe amendimin e Statutit të Akademisë së Shkencave”
  • Kliko Mbi vazhdimin e reformës në Akademinë e Shkencave, kodin e etikës dhe shkencën në përgjithësi