Të nderuar anëtarë të Asamblesë së ASH,

Datë 10 janar 2019, mbledhje e Asamblese së ASH-së. Më datë 10 janar 2019, në orën 11.00, në Sallën “Aleks Buda”, do të bëhet mbledhja e zakonshme e Asamblesë së ASH, sipas dokumenteve bashkëngjitur këtij e-mail. Ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen Tuaj. Bashkëmbyllur dokumentet e thirrjes së mbledhjes.

Sekretaria e Kryesisë

  • Kliko për të lexuar kërkesën për mbledhjen e Asamblesë.
  • Kliko për të lexuar njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Akademisë së Shkencave.
  • Kliko për të lexuar Vendimin nr.1 “Për zgjedhjet e reja të kryesisë së Akademisë së Shkencave dhe ngritjen e komisionit të administrimit të këtyre zgjedhjeve”, datë 10 janar 2019