Viti 2000

Kolë Luka, Dokumente të Rilindjes për Shkodrën : Letërkëmbimi i firmës tregtare Bianku
Viti: 2000
Faqe: 347
Shih skedën e plotë

Ali Aliu, Naim Frashëri 100 vjet pas: (Konferencë shkencore, Prishtinë 14-15 tetor 2000)
Viti: 2000
Faqe: 181
Shih skedën e plotë

Hamit Beqja, Proçesi i tranzicionit demokratik dhe psikologjia e shqiptarëve të sotëm : Vrojtime e meditim
Viti: 2000
Faqe: 203
Shih skedën e plotë

Aleks Buda, Red. Tatjana Haxhimihali, Shkrime historike, Vëll.4 : Publicistikë
Viti: 2000
Faqe: 424
ISBN: 99927-1-274-0
Shih skedën e plotë

Hamit Kaba, UNRRA në Shqipëri 1944-1947
Viti: 2000
Faqe: 286
Shih skedën e plotë