Viti 1990

Dialektologjia shqiptare / redaktoi M. Domi. – Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sektori iGramatikës dhe i Dialektologjisë.)
Vol: VI
560 f.;

Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë / përgatiti Injac Zamputi. – Tiranë : , 1990.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
569 f.;

Epika historike  / Përgat. Qemal Haxhihasani, Miranda Dule. – Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti. i Kulturës Popullore. Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar.)
773 f.;

E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi  / Red. K. Prifti etj.. – Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
644 f.;

Folklor shqiptar : Lirika popullore  / Kozma Vasili, Albert Doja. – Tiranë : ,1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore. Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar.)
Vëllimi 4 : Këngë të lindjes dhe ninulla
950 f.;

Fshati në sanxhakun e Shkodrës në shek.XV-XVI : Vështrim mbi demografinë dhe ekonominë / Përparime Huta. – Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
184 f.;

Gjeografia fizike e Shqipërisë : (Në dy vëllime) / Hartuar nën drejtimin shkencor të Mevlan Kabo, Red.letrar Dojna Nasi. – Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Studimeve Gjeografike).
Vëllimi I : Vështrim i përgjithshëm fiziko-gjeografik
400 f.;

Gjeografia fizike e Shqipërisë : (Në dy vëllime) / Hartuar nën drejtimin shkencor të Mevlan Kabo. – Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Studimeve Gjeografike).
Vëllimi II : Vështrim fiziko-gjeografik krahinor.
591 f.;

Muzikë popullore instrumentale / Pirro Miso. – Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
293 f.;

Në gjurmë të historisë shqiptare / Stefanaq Pollo. – Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
V.1: Rilindja kombëtare.
380 f.;

Qyteti iliro-arbëror i Beratit / Hëna Spahiu. – Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Arkeologjisë.)
307 f.;

Revolucioni francez dhe mendimtarët shqiptarë / Përgatitur nga Koli Xoxi, Misto Treska, Nasho Jorgaqi, Nën red. Z. Xholit. – Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
269 f.;

Sistemi i shfrytëzimit prolog dhe gjuha B-A-L / Tamara Luarasi, V. Nanushi. – Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencës e Shqipërisë. Instituti i Informatikës së Aplikuar.)
200 f.;

Shfrytëzimi racional i pasurive natyrore të zonës së intensifikuar me përparësi dhe roli i saj në zhvillimin e vendit : (Materiale të sesionit shkencor organizuar nga ASH në Lushnje më 29 shtator 1989) / Red. Mevlan Kabo. – Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Studimeve Gjeografike.)
93 f.;