• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Veprimtari promovuese

Organizon konferenca e veprimtari promovuese mbi risi e shërbime të reja në bibliotekë.

Në bashkëpunim me partnerët e saj, organizon seminare, e kurse trajnimi dhe kualifikimi profesional të punonjësve të bibliotekave në nivel kombëtar për procese të klasifikimit shkencor e të katalogimit të njësive bibliotekare dhe përvetësimit e përdorimit të risive e shërbimeve më të fundit në bibliotekë.

Organizon takime shkencore për promovimin e botimeve të ndryshme në fushën e shkencës, kulturës dhe letërsisë.

Merr pjesë rregullisht çdo vit me me botimet më të reja në Panairin e librit të Tiranës, në Panairin e librit të Prishtinës, në Panairin e librit të Shkupit, në Panairin e librit të Ulqinit etj.