Lexoni: Vendim Nr. 20, datë 28.02.2020, “Për ngritjen e njësisië së kërkim-studimit në fushën e bioshkencës, bioteknologjisë dhe gjenetikës”