Të nominuar për çmimin shkencor kombëtar “Eqrem Çabej”

Apollon Baçe

Të nominuar për çmimin shkencor kombëtar "Petrit Radovicka"
Të nominuar për çmimin shkencor kombëtar për "Kërkuesin e ri më të suksesshëm"