• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Shërbime informuese

Në ndihmë të përdoruesve të saj, BSH organizon formacionin shkencor, siguron akses dhe ndihmon përdoruesit në gjetjen dhe shfrytëzimin e literaturës së bibliotekës.

Përmes BASH-së ofrohet:
– Katalogu i përbashkët online të bibliotekave universitare, kërkimore shkencore dhe publike COBISS.AL 
– Bibligrafitë online të kërkuesve shkencorë Bibliografitë shkencore online (akad.gov.al)
– Baza e Kërkuesve Shkencore (Ecris.AL) E-CRIS.AL
– Revistat shkencore digjitale të Akademisë së Shkencave COBISS+
– mCOBISS (Biblioteka në smartphone) mCOBISS 
– Artikuj shkencorë me tekst të plotë pa pagesë nga të gjitha fushat e dijes (43 mln artikuj) UNPAYWALL
– Bibliografinë përmbledhëse me botimet e Akademisë së Shkencave (1972 – e në vazhdim..);
– Katalogët tradicionalë, në formën manual me skeda sistematik (sipas lëndës dhe manual alfabetik);
– Informacion nga bibliotekat e vendeve të tjera të rajonit të Ballkanit përmes regjistrimeve në programin e katalogimit të përbashkët rajonal COBISS3_AL.  COBISS.AL