• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Marrëveshje bilaterale

  • Lexoni Marrëveshjen midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Institutit të Shkencave të Informacionit në Slloveni.
  • Lexoni Protokoll marrëveshjen mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave të Bullgarisë.
  • Lexoni Marrëveshjen për bashkëpunim shkencor ndërmjet Akademisë Malazeze të Shkencave e Arteve dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
  • Lexoni Protokollin për veprimtaritë e përbashkëta ndërmjet Akademisë Malazeze të Shkencave e Arteve dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, për periudhën 2024-2025.