1. Neritan Ceka, Kryetar
 2. Beqir Meta
 3. Apollon Baçe
 4. Muzafer Korkuti
 5. Pëllumb Xhufi
 6. Marenglen Verli
 7. Andi Rëmbeci
 8. Gëzim Hoxha
 9. Lorenc Bejko
 10. Sonila Boçi
 11. Arben Cici
 12. Shafi Gashi
 13. Luan Përzhita
 14. Adem Bunguri

Sokol Çunga, zëvendësues