1. Valter Memisha, Kryetar
 2. Floresha Dado
 3. Jani Thomai
 4. Et’hem Likaj
 5. Gjovalin Shkurtaj
 6. Shaban Sinani
 7. Bahri Beci
 8. Kristina Jorgaqi, Jano
 9. Seit Mansaku
 10. Anila Omari
 11. Tomor Plangarica
 12. Aljula Jubani
 13. Bashkim Kuçuku
 14. Ali Jashari
 15. Enver Hysa
 16. Belfore Qose, Zifla
 17. Shezai Rrokaj

Teuta Toska, zëvendësuese