• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

IAP

IAP

IAP (InterAcademy Partnership) i pati fillesat zyrtarisht në Afrikën e Jugut në mars të vitit 2016, duke bashkuar tri rrjete akademish të shkencave, mjekësisë dhe inxhinierisë, të cilat ishin: IAP, rrjeti botëror i akademive të shkencave; IAMP (InterAcademy Medical Panel) dhe IAC (InterAcademy Council). Me partneritetin e ri, më shumë se 130 akademi anëtare kombëtare dhe rajonale punojnë së bashku për të mbështetur rolin e shkencës dhe përpjekjeve për të zgjidhur problemet më të vështira për sot. IAP sidomos synon që me ekspertizën e saj të ndihmojë në politika, përmirësimin e shëndetit publik, promovimin e ekselencës në edukimin shkencor, si dhe qëllime të tjera. Akademitë anëtare janë institucione të pavarura dhe të përkushtuara, të cilat japin kontributin e tyre në arritjen e këtyre qëllimeve, me rolet që ato luajnë në vendet përkatëse, si për nga paanshmëria e tyre për interesa ekonomike e politike, ashtu edhe për cilësinë e punës kërkimore që ato ofrojnë dhe këshillimin në hartimin e politikave të ndryshme.

Link