• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

GID

GID

GID (Groupe interacadémique pour le développement) është një shoqatë ndërkombëtare, themeluar në vitin 2007, nga dhjetë akademi të Europës jugore dhe të kontinentit afrikan. GID-EMAN (Euro-Mediterranean Academic Network) është rrjeti i akademive të përqendruara në zonën e Mesdheut, me mbi tridhjetë akademi anëtare. Rrjeti i akademive është autonom, jo-qeveritar dhe apolitik, si dhe ka për mision promovimin dhe zhvillimin shkencor të zonës së Mesdheut. Një prej objektivave të GID-EMAN është të veprojë si një forum i pavarur për të nxitur akademitë e kësaj zone të bashkëpunojnë, të mbështesin njëra-tjetrën dhe të kenë deklarata të përbashkëta mbi çështjet kryesore shkencore të rajonit.

Link