Tematika: Sipas kërkesës së Avokatit të Popullit për ndryshimin e komisioneve ad hoc, nga dy komisione u vendos të ketë vetëm një komision ad hoc, për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, u rivotuan në mënyrë të hapur në mbledhjen e Asamblesë dhe, me shumicë votash, u caktuan:

  • Anëtar: Muzafer Korkuti
  • Anëtar zëvendësues: Vasil Tole