• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Burime Shkencore

ALLEA

ICSU

IAP

Royal Society

Akademitë Kombëtare të Shkencave (SHBA)

Akademia Kombëtare Gjermane Leopoldina

Raporte nga Akademi Europiane të Shkencave

Akademitë e Shkencave në Botë

Institucione për Europën Juglindore