Akad. Skënder Gjinushi: Nuk ka shkrirje,as shuarje të ASA-s, por bashkim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë

Konferenca për shtyp

Akad. Skënder Gjinushi: Nuk ka shkrirje,as shuarje të ASA-s, por bashkim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë

Nënshkruhet Memorandumit i Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë Austriake të Shkencave

Marrëveshja e bashkëpunimit

Nënshkruhet Memorandumit i Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë Austriake të Shkencave

Konferencë jubilare në nderim të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit

10 nëntor 2022, ora 10.00, në "Tirana International Hotel"

Konferencë jubilare në nderim të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit

50-VJETORI I THEMELIMIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

1972 - 10 tetor - 2022

50-VJETORI I THEMELIMIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

Konferenca Ndërkombëtare e Trendeve në Nanoteknologji

2022 TNT nanoBalkan

Konferenca Ndërkombëtare e Trendeve në Nanoteknologji

Berlin Process Western Balkans 7th Joint Science Conference: Partnering for Excellence – Partnering for Europe

 

Conference of the national stakeholders of the education and science systems in the framework of the Berlin Process for the Western Balkans

Date: Monday, 18 September 2023 – Wednesday, 20 September 2023

Location: Academy of Sciences of Albania, Tirana, Albania

 

Launched in 2014, the Berlin Process is an intergovernmental initiative supporting the integration of Western Balkan countries into the European Union and fostering regional cooperation in Southeast Europe. It represents a collaborative effort involving 16 European nations and the European Commission. Since 2015, the Berlin Process has entailed a dedicated chapter addressing science, education, research, innovation, technology transfer, which is coordinated by the German National Academy of Sciences Leopoldina. The annual meeting of stakeholders involved in this segment is conducted in the form of the Berlin Process Joint Science Conference.

 

Read more...

Njoftim për kalendarin e zgjedhjeve

 

Për kalendarin e zgjedhjeve të dy anëtarëve të Kryesisë (Kryetarit dhe Zëvëdëskryetarit), si dhe për dokumentacionin e nevojshëm për konkurrim.

 

Lexoni Njoftimin.

 

 

Njoftim

 

Për sa i takon zhvillimit të zgjedhjeve të reja në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për funksionin e Kryetarit dhe zëvendëskryetarit, ato do të zhvillohen konform Ligjit 53/2019 për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë dhe konkretisht, neni 8, pika 2: Zgjedhjet për anëtarët e rinj të Kryesisë zhvillohen gjithmonë në fund të vitit.

 

Për këtë arsye, Kryesia e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, menjëherë pas pushimeve do të caktojë datën e zgjedhjeve në konsultim me Asamblenë e ASh-së, ndërkohë që vazhdon kryerjen e funksioneve të saj konform ligjit.

 

Kryesia e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë