Simpoziume  1. Lexoni Akademia e Shkencave organizon simpoziumin dyditor “Modele matematikore dhe komputacionale për shkencat e jetës”

    

  2. Lexoni Programin e Simpozium “Quo Vadis Humanitas”

    

  3. Lexoni: Fjala e kryetarit të ASHSH, akad. Skënder Gjinushi, e mbajtur në simpoziumin Solemn dedikuar akad. Eduard Sulstarova dhe sizmologut e shkrimtarit akad. Betim Muço.

  4. Lexoni: Mbyllet Simpoziumi Solemn “Jeta dhe vepra e akad. Eduard Sulstarovës dhe prof. Betim Muços”.

  5. Lexoni: Forumi Shkencor "Perspektivë mbi mikro-plastikat në natyrë dhe shoqëri".

  6. Lexoni: Veprimtari shkencore: "3-rd International Workshop on recent LHC Physics results and related topics"

  7. Lexoni: Ligjëratë e hapur: Një 80-vjetor i akademizmit albanologjik në Shqipëri

  8. Lexoni: Ligjëratë e hapur Katërungjillëshi i dekoruar i Korçës

  9. Lexoni: Ligjëratë e hapur Mitkologji dhe ballkanologji: “Fjalëtoret”, arkivi i Ali Pashës dhe “Tekstet Shqiptare” të H. Pedersenit

  10. Lexoni: Prezantim i librit Arbërit e Jonit

  11. Lexoni: Forum i hapur: Prezantim i botimit Antropologji e Kanunit

  12. Lexoni: Forum i hapur shkencor në Ditë Ndërkombëtare të Dritës

  13. Lexoni: Forum Shkencor “Kultivarët e vendit të pemëve frutore, hardhisë, ullirit dhe agrumeve në Shqipëri dhe në Kosovë dhe ndërtimi i sistemit shkencor të certifikimit për prodhimin e fidanëve”

  14. Lexoni: Workshop Shqipëri-Spanjë mbi Nanoteknologjinë – ndikimin në shëndet, mjedis, kujdesin dhe sigurinë në Shqipëri

  15. Lexoni: Workshopi “Alpet, një pasuri madhështore monumentale e natyrës”

  16. Lexoni: Simpoziumi shkencor ndërkombëtar “Kulturat in vitro nga kërkimi shkencor drejt tregut; nevoja e krijimit të Rrjetit Virtual Kombëtar të Bioteknologjisë Bimore”

  17. Lexoni: Simpoziumi shkencor ndërkombëtar “Identification and evaluation of plant genetic resources through linguistic resources and Albanian tradition illuminated by Prof. Karl Hammer"

  18. Lexoni: Simpoziumi i XII Ndërkombëtar i Ruajtjes së Biodiversitetit dhe Përdorimit të Qëndrueshëm për Zhvillimin Rural"

  19. Lexoni: Simpoziumi i XI të shkencor ndërkombëtar "Biodiversiteti, ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm për zhvillimin rural"

  20. Lexoni: Simpoziumi i X Ndërkombëtar "Biodiversiteti, Ruajtja dhe Përdorimi i Qëndrueshëm për Zhvillimin Rural"