Përurim i tre botime shkencore në mjediset e Fakultetit Gjeologji-Miniera të Universitetit Politeknik të Tiranës


Në kuadër të Programit “Edukimi në shkencë” të Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe me rastin e çeljes së Panairit të 17-të të Librit, ditën e enjte, më 13 nëntor 2014, në mjediset e Fakultetit Gjeologji-Miniera të Universitetit Politeknik të Tiranës u përuruan tre botime shkencore:

  1. “Atlasi gjeotermal i Shqipërisë dhe Platforma e shfrytëzimit të nxehtësisë së Tokës” me grup-autorësh dhe përgatitur për botim nga prof. dr. Alfred Frashëri dhe akademik prof. dr. Salvatore Bushati”.
  2. “Mineralet xeherore të Shqipërisë” me autor prof. dr. Aleksandër Çina.
  3. E. Pinguli, P. Vasili. Monografi mbi studimin për prodhimin e energjisë elektrike nga era dhe gazi natyral. Akademia e Shkencave 71 f., Tiranë, 2013;
  4. “On Mineralogy and Metallogeny of Albanides” me autor prof. dr. Aleksandër Çina.


Fjalën e hapjes dhe përshëndetjen e rastit nga Akademia e Shkencave e mbajti Kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, akademik prof. dr. Salvatore Bushati.
Auditori i përbërë nga pedagogë, specialistë të fushave dhe studentë, ndoqi me interes të veçantë rezultatet shkencore me vlera sa teorike dhe praktike për ekonominë.