Konferenca 2019

 

  1. Lexoni: Konferencë shkencore ndërkombëtare “Teknologjitë Inovative në Mbështetje të Bujqësisë dhe Agroturizmit”

  2. Lexoni: Konferencë shkencore ndërkombëtare “Romani shqiptar, fillimi i shekullit XXI”

  3. Lexoni: Edicioni i pestë i Forumit Ndërkombëtar të Integrimit të Qytetërimeve

  4. Lexoni: Konferencën "Kina, Ballkani dhe nisma një Brez, një Rrugë"

  5. Lexoni: Konferencën shkencore “Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e shkencës gjeografike shqiptare”