Konferenca 2017

 

 

  1. Kongresi V-të Ndërkombëtar i Shoqatës Shqiptare të Obstetër- Gjinekologëve 

  2. Konferencën shkencore Ndërkombëtare "Risi arkeologjike nga trevat shqiptare" 

  3. Konferencën jubilare "Androkli Kostallari figurë e shquar e albanologjisë shqiptare"

  4. Konferencën shkencore jubilare "Rexhep Ismajli në 70-vjetorin e lindjes"

  5. Konferencën shkencore ndërkombëtare "Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan, (1767-2017)"

  6. Konferencën shkencore ndërkombëtare “BalkanCom” me temë: Angazhimi i rajonit të Ballkanit përmes komunikimit dhe rrjetëzimit"

  7. Konferencën shkencore ndërkombëtare “Kanceri i Qafës së Mitrës: parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i tij“

  8. “Prenkë Jakova në 100-vjetorin e lindjes (1917-2017)", Tribunë muzikologjike, eskpozitë dhe përshëndetje muzikore