SHËRBIME INFORMUESE

 

Në ndihmë të përdoruesve të saj, BSH organizon formacionin shkencor, siguron akses dhe ndihmon përdoruesit në gjetjen dhe shfrytëzimin e literaturës së bibliotekës.

 

Përmes BASH-së ofrohet:
- Katalogu i përbashkët online të bibliotekave universitare, kërkimore shkencore dhe publike COBISS.AL 
- Bibligrafitë online të kërkuesve shkencorë Bibliografitë shkencore online (akad.gov.al) 
- Baza e Kërkuesve Shkencore (Ecris.AL) E-CRIS.AL 
- Revistat shkencore digjitale të Akademisë së Shkencave COBISS+
- mCOBISS (Biblioteka në smartphone) mCOBISS 
- Artikuj shkencorë me tekst të plotë pa pagesë nga të gjitha fushat e dijes (43 mln artikuj) UNPAYWALL
- Bibliografinë përmbledhëse me botimet e Akademisë së Shkencave (1972 – e në vazhdim..);
- Katalogët tradicionalë, në formën manual me skeda sistematik (sipas lëndës dhe manual alfabetik);
- Informacion nga bibliotekat e vendeve të tjera të rajonit të Ballkanit përmes regjistrimeve në programin e katalogimit të përbashkët rajonal COBISS3_AL.  COBISS.AL


Biblioteka