Katalogu online i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë:

 

Katalogu Katalogu online - OPACLidhje të dobishme nga biblioteka të tjera:

 

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë

 

COD - Biblioteka e Kryeministrisë

 

Biblioteka Publike “Marin Barleti”

 

Biblioteka Universitare Shkodër