Click to read the Statute of the Academy of Sciences of the Republic of Albania

 

Klikoni për të lexuar Statutin e ASH.


  

Click to read Law No. 9655, of 11.12.2006 ON THE ACADEMY OF SCIENCES IN THE REPUBLIC OF ALBANIA

 

Kliko për të parë të plotë ligjin e Akademisë së Shkencave së bashku me ndryshimet

 

Kliko për të parë të plotë ligjin bazë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë nr.9655, dt.11.12.2006

 

Kliko për të parë ndryshimet në ligjin nr. 9853 dt. 26.12.2007

 

Kliko për të parë ndryshimet në ligjin nr. 9949 dt. 07.07.2008

 

Kliko për të parë ndryshimet në ligjin nr. 10271 dt. 22.04.2010