Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Contact

Contact-image
Address:
Sheshi "Fan Noli"

Kontakte:

Shaban Sinani, Sekretar Shkencor i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë;e-mail: Shaban.Sinani@akad.gov.al;

Ruzhdi Kuçi, Kancelar në ASH; e-mail: Ruzhdi.Kuci@akad.gov.al;

Dhurata Hamzai, Specialiste e marrëdhënieve me publikun në ASH; e-mail: Dhurata.Hamzai@akad.gov.al;

Edita Dedia, Pogaçe, Specialiste e marrëdhenieve me jashtë në ASH; e-mail: Edita.Dedia@akad.gov.al.
Tiranë

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +355 4 2230305

Fax: ++ 355 4 222 74 76

http://www.akad.gov.al