Biblioteka Digjitale

 

STUDIA ALBANICA  1995-2020

 

Studia_Albanica Studia_Albanica

 


ALBANIAN JOURNAL OF NATURAL AND TECNICAL SCIENCES, (AJNTS) 2014-2022

 

Studia_Albanica AJNTS

 


ALBANOLOGU i arvanitëve

 

Studia_Albanica ALBANOLOGU i arvanitëve

 


KËNGË POPULLORE NGA ÇAMERIA

 

Studia_Albanica KËNGË POPULLORE NGA ÇAMERIA

 


Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan

 

Studia_Albanica Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan

 


KARTA E GJELBËR

 

Studia_Albanica KARTA E GJELBËR

 


Akte të Kuvendit Ndërkombëtar të Studimeve Albanologjike

 

Studia_Albanica Volumi 1

 


Akte të Kuvendit Ndërkombëtar të Studimeve Albanologjike

 

Studia_Albanica Volumi 2

 


DHIMITËR S. SHUTERIQI

 

Studia_Albanica BIBLIOGRAFI 1933-2019

 


Luan Omari

 

Studia_Albanica BIBLIOGRAFI 1958-2017

 


Shaban Demiraj

 

Studia_Albanica BIBLIOGRAFI 1944-2019