Vende të lira pune

 


Shpallje për vend të lirë

Fusha: Përgjegjës Sektori, Sektori i Marrëdhënieve me jashtë dhe publikun në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. 

Klikoni për të lexuar thirrjen e plotë.

 Sektori i Personelit i Akademisë së Shkencave