Kryetar i Akademisë së Shkencave

 

 

 Kryetar

 Akademik Skënder GJINUSHI

 

 

Detyrat e Kryetarit të Akademisë së Shkencave

 

CV e Kryetarit të Akademisë së Shkencave

 

Lexoni nenin 11 të ligjit nr. 53/2019 (i ndryshuar) dhe nenin 25 të Statutit të ASH