Raporte vjetore të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

 

 

Raporti i vitit 2021

Raport i veprimtarisë individuale të akademikëve për vitin 2021

Prioritetet e ASHSH për vitin 2022

 

Raporti i vitit 2019

 

Raporti i vitit 2018

Kontribute për kërkim e zhvillim, edukim dhe politika në shkencë - Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike, Akademisa e Shkencave

 

Kontribute për kërkim e zhvillim, edukim dhe politika në shkencë në gjuhën angleze - Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike, Akademisa e Shkencave

Raporti i vitit 2017

Raporti i vitit 2016

Raporti i vitit 2015

 

Kontribute të Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike të Akademisë së Shkencave në dobi të prioriteteve të zhvillimit të vendit 2015

Raporti i vitit 2014

Raporti i vitit 2013

Raporti i vitit 2012

 

Raporti i vitit 2011

 

Raporti i vitit 2009