Komisioni i historisë, arkeologjisë

1. Neritan Ceka, Kryetar

2. Beqir Meta

3. Apollon Baçe

4. Muzafer Korkuti

5. Pëllumb Xhufi

6. Marenglen Verli

7. Andi Rëmbeci

8. Gëzim Hoxha

9. Lorenc Bejko

10. Sonila Boçi

11. Arben Cici

12. Shafi Gashi

13. Luan Përzhita

14. Adem Bunguri

 

Sokol Çunga, zëvendësues