Komisioni i gjuhësisë, letërsisë

l. Valter Memisha, Kryetar

2. Floresha Dado

3. Jani Thomai

4. Et'hem Likaj

5. Gjovalin Shkurtaj

6. Shaban Sinani

7. Bahri Beci

8. Kristina Jorgaqi, Jano

9. Seit Mansaku

10. Anila Omari

11. Tomor Plangarica

12. Aljula Jubani

13. Bashkim Kuçuku

14. Ali Jashari

15. Enver Hysa

16. Belfore Qose, Zifla

17. Shezai Rrokaj

Teuta Toska, zëvendësuese